Välkommen till oss !! 

Tappers Skog & Fastighetsservice kommer inom en snar tid att dela upp företaget. Den delen där bemanningen & serviceverkstaden blir kommer att ligga inom SVIPAB, den delen där övriga service & underhåll & Skogsvård ligger kommer fortfarande att vara inom Tappers skog & Fastighetsservice. 

Bemanning, Verkstad, Däck, Service och försäljningBesök gärna Svipab.se eller https://www.facebook.com/svartaindustripartner/

Skogsvård, fastigheter, Kommer att ligga kvar under TDentreprenad.se

Bemanning - Slyröjning - Entreprenad -  Skog - Fastighetsservice - Manuell röjning & fällning